jQuery Carousel

Obserwacje przyrody.

Podpatrywanie zwierząt i zjawisk w naturze to sedno jej poznania i zrozumienia. To praktyczne przełożenie na realia posiadanej wiedzy teoretycznej. Jednocześnie obrazy, emocje towarzyszące obserwacjom z reguły na zawsze utrwalają się w pamięci obserwatorów. Są przyczynkiem miłych wspomnień o kontaktach i przygodach z przyrodą.

Każdy pobyt w środowisku naturalnym owocuje nowymi spostrzeżeniami, a częstokroć zaskakuje niespodziankami. Bowiem bywa nierzadko że np. planujemy obserwować wybrane gatunki ptaków, które spotkaliśmy lub nie, a nieoczekiwanie zobaczyliśmy inne rzadkie ptasie okazy lub ssaki albo gady, płazy czy owady.

Na udane obserwacje istotny wpływ ma właściwe przygotowanie, uwzględniające wybór odpowiedniego czasu, / pora roku, miesiąca, dnia, stanu pogody/ oraz konkretnego środowiska – terenu w którym mogą – powinny bytować poszukiwane gatunki zwierząt. Nieodzownym składnikiem dobrego przygotowania jest zaopatrzenie się w odpowiedni sprzęt optyczny, to jest lornetki, lunety. Oczywiście właściwy – maskujący ubiór i ewentualnie sprzęt do utrwalania obrazu, dźwięku.

Każdy pobyt człowieka w środowisku naturalnym, nie może narażać zwierząt na zakłócenie trybu ich życia, powodowanie stresu lub zagrożenie opuszczenia potomstwa przez rodziców. Obserwacje winny być prowadzone w sposób nie powodujący płoszenia zwierzaków. Ważnym warunkiem jest poruszanie się po terenach prawnie dozwolonych. Dlatego wymagana jest od obserwatorów znajomość podstawowych przepisów o ochronie przyrody, a np. w parkach narodowych, krajobrazowych lub rezerwatach, regulaminów i zarządzeń obowiązujących na chronionym terenie.

Osoby początkujące w obserwacjach, planujące uzyskać sukcesy w tym wdzięcznym lecz skomplikowanym zajęciu, winny najpierw korzystać z wiedzy – pomocy doświadczonych przewodników terenowych. Obecność doświadczonego przewodnika z obserwatorami z pewnością uchroni ich od niemiłych zaskoczeń, a jednocześnie będzie wsparciem udanych obserwacji.

Bardzo wdzięcznym zajęciem jest prowadzenie obserwacji , /- identyfikowanie / roślin, np. rzadko występujących lub zagrożonych wyginięciem. Wyprawy botaniczne i identyfikacja rzadkich roślin są o tyle korzystniejsze, milsze dla obserwatora w porównaniu do podglądania zwierząt , że roślinki się nie płoszą, nie ukrywają się, nie uciekają. Tym niemniej równie ważna jest ogólna znajomość terenu przebywania, specyfiki szlaków - tras dojścia, miejsc występowania rzadkości florystycznych oraz zasad ochrony przyrody. Warunki te zapewni miłośnikom wypraw botanicznych „Podróżniczek”, co spowoduje że uczestnicy osiągną zamierzone efekty.

Panu PAWŁOWI ŚWIĄTKIEWICZOWI serdeczne podziękowania, składa autor niniejszej internetowej wizytówki "Podróżniczka", za uprzejme udostępnienie przebogatej fototeki przyrodniczej, związanej tematycznie z Biebrzą!

Serdeczne dzięki również Kubie BACZYŃSKIEMU za autentyczny wkład w gruntowną modernizację strony "Podróżniczka".