jQuery Carousel

Są organizowane wybranymi, najciekawszymi odcinkami naturalnych rzek na Podlasiu, Pojezierzu Suwalsko - Augustowskim i Mazurach. Zdecydowana większość tras kajakowych wiedzie po rzekach pozostawionych naturze, tj. będących w stanie niezmienionym przez człowieka. Trasy spływów biegną przez doliny rzeczne chronione w ramach Parków Narodowych, Krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

Okres spływów: od 10.04 do 30.10. po zgłoszeniu się od 2 do 25 osób. Grupy ponad 25- osobowe są dzielone na dwie podgrupy, a do każdej z nich zostanie przydzielony przewodnik – ratownik. Przy wyborze przez uczestników zmniejszonych świadczeń, np. posługiwanie się własnym transportem, noclegi w namiotach lub własne wyżywienie; ceny, odpowiednio niższe. Młodzież od 12 do 16 lat wyłącznie z rodzicami, /prawnymi opiekunami/ albo za ich pisemną zgodą.

Spływy kajakowe:
Rzekami na Podlasiu i Pojezierzu Suwalsko – Augustowskim
Po rzekach Mazur i Warmii
Rzekami w innych regionach