jQuery Carousel

ATRAKCJE: REGION PÓŁNOCNO–WSCHODNIEJ POLSKI.


PRZYRODA.
W województwie Podlaskim przyroda jest chroniona w formie 4 parków narodowych, 3 krajobrazowych i kilkudziesięciu rezerwatów. Charakterystyka wartości przyrodniczych w poszczególnych środowiskach naturalnych, jest zawarta na stronach internetowych:

Na Warmii i Mazurach funkcjonuje 8 parków krajobrazowych, z których kilka ze względu na wyjątkową przyrodę, zasługuje na przekształcenie w parki narodowe, jako najwyższą formę ochrony. Przykładowo są to parki; Mazurski i Puszczy Rominckiej. Także w Puszczy Boreckiej znajdują się cenne zbiorowiska roślinne , rzadkie zwierzęta oraz wyjątkowe krajobrazy. Przyroda Warmii i Mazur jest dobrze scharakteryzowana na stronie www.mazury.com.pl

ZABYTKI, OBIEKTY KULTURY i FOLKLORU.
Obecne Podlasie
to kilka podregionów, które w przeszłości zasiedlała ludność kilku narodowości. Przykładowo w ubiegłych stuleciach Podlasie zamieszkiwali: oczywiście Polacy, Rosjanie, Litwini, Żydzi, Tatarzy i wyspowo Niemcy oraz Holendrzy. Współcześnie, choć w mniejszej skali, widoczna jest w poszczególnych częściach Podlasia, wytworzona przez wieki odmienność narodowościowa. Odzwierciedleniem dawnej różnorodności narodowościowo kulturowej są pozostałe budowle świeckie i sakralne oraz kultywowane przez ludność zwyczaje i zajęcia. I tak; na Ziemi Suwalskiej i Sejneńskiej dominują budownictwo, wytwórczość, obyczaje rodowodem z Litwy. W okolicach Białowieży, Hajnówki, Sokółki, Bielska Podlaskiego i Siemiatycz, przeważają zabytki i kultura zachodnio rosyjska oraz białoruska. W tej mozaice przetrwały interesujące enklawy Tatarów, osiadłych tu przed wiekami i kultywujących nadal Islam, w asymilacji do warunków kraju zamieszkania.
Podlasie południowo – zachodnie, to inaczej północno – wschodnie Mazowsze, z historyczną dominacją wpływów mazowieckich. Do 1939r. zamieszkiwali tu wyspowo, aczkolwiek dość licznie Żydzi i sporadycznie Niemcy. Po tych narodowościach pozostały nieliczne zabytki, np. jedna z najstarszych w Polsce Synagoga w Tykocinie, obecnie Muzeum Judaików.
Warmia i Mazury to z kolei obszar , który w tysiącletniej historii przeszedł wiele przemian etnicznych, politycznych i gospodarczych, w zależności od podmiotów władających tymi terenami, to jest począwszy od plemion Bałtów , które zanikły w XIIIw. poprzez Krzyżaków, państwo Pruskie, do przemieszczenia mas ludności po zakończeniu II wojny. Każda z dziejowych przemian pozostawiła swoje ślady - zabytki, które w połączeniu z urzekającą rzeźbą terenu, tworzą wyjątkową atrakcyjność Krainy Tysiąca Jezior.

Przedstawione skrótowo charakterystyki różnorodności, stanowią ciekawą ofertę dla Turystów przybywających na Podlasie, Warmię i Mazury. Goście podczas jednego dłuższego pobytu, mają okazję poznać obiekty użytkowe i kultury wytworzone w dziejach przez kilka tutejszych, zróżnicowanych środowisk narodowościowych.

RELAKS NA PODLASIU, WARMII i MAZURACH.
Różnorodne ukształtowanie terenu Mazur i Podlasia jest podstawą do urządzenia i zaprezentowania Turystom wielorakich form relaksu, zarówno na lądzie jak też na wodach rzek i jezior. Szczególnie w ostatnich latach infrastruktura turystyczna uległa znacznemu rozbudowaniu poprzez urządzenie, opisanie i oznakowanie wielu kilometrów szlaków pieszych rowerowych, konnych w siodle i bryczkami. Wzbogaciła się znacząco flota pływająca po jeziorach i rzekach w nowoczesne pojazdy wodne z ekologicznymi cicho pracującymi silnikami, poczynając od dużych statków mieszczących do 200 pasażerów poprzez eleganckie kilkudziesięcioosobowe katamarany, do wygodnych kilkuosobowych motorówek, jachtów i gondoli. W kilku znanych miejscowościach nad jeziorami zainstalowane są wyciągi nart wodnych oraz na śniegu. Unowocześnione zostały plaże nad jeziorami do kąpieli słonecznych. Obiekty do plażowania, np. w Augustowie, Szelment na Suwalszczyźnie, Mrągowie, Giżycku, Węgorzewie, Olsztynie; równają poziomem wyposażenia do standardów europejskich. Relaks rozrywkowo – intelektualny Goście doświadczą na licznych w sezonie, znanych powszechnie imprezach artystycznych, na estradach w Mrągowie, Augustowie, Giżycku, Węgorzewie, Lidzbarku Warmińskim, Olecku. Także na wydarzeniach folkloru – rękodzieła – rzemiosła lokalnego, w małych miejscowościach jak choćby w: Rucianem, Praniu, Goniądzu, Osowcu Twierdzy, Lipsku nad Biebrzą, Mikołajkach, Tykocinie, Nowogrodzie i Kurowie nad Narwią. Swoje zainteresowania spełnią także pasjonaci: żeglarstwa, nurkowania podwodnego z opieką instruktora lub bez, płetwonurkowania, także fotografowie przyrody oraz wędkarze na zasobnych w rybę rzekach i jeziorach.

W kraju
Za granicami

Turystyka i przyroda w obiektywie - najnowsze fotorelacje.