jQuery Carousel

Pieszo wśród przyrody.


Turystyka piesza jest doskonałą formą poznania danego regionu. Wymaga jednak dobrego, solidnego przygotowania logistycznego, a przede wszystkim odpowiedniej lokalizacji bazy noclegowej w dostosowaniu do tras wędrówek. W praktyce często jest stosowana forma łączona, dojazdowo – piesza. Polega na tym że uczestnicy są podwożeni pojazdem na początek konkretnego szlaku pieszego, którym wędrują do wyznaczonego celu – atrakcji turystycznej, a po jej zwiedzeniu udają się do uzgodnionego punktu, z którego wracają pojazdem do miejsca zakwaterowania lub na inny szlak pieszy. Zdarza się, z uwagi na warunki terenowo – drogowe, że powrót do pojazdu następuje trasą dojścia. Forma dojazdowo – piesza ma tą niewątpliwą zaletę, że w krótkim czasie, np. 8 -10 godzin pozwala zwiedzić znacznie więcej, w porównaniu do wyłącznego wędrowania. Jednak poruszanie się wyłącznie pieszo pozwala na dużo dokładniejsze i uznaniowo wybiórcze poznanie, obserwacje, np. wartości przyrodniczych lub spotykanych zabytków, obiektów folkloru, itp.

W regionie północno – wschodnim, szczególnie polecane są trasy piesze oznakowane na terenie:
1) Suwalskiego Parku Krajobrazowego, gdzie długość odcinków może wynosić od 3 do ok. 50 km.
2) Biebrzańskiego Parku Narodowego, w którym oznakowano szlaki od kilku do kilkuset kilometrów łącznej długości.
3) Mazurskiego Parku Krajobrazowego, w którym dostępnych jest dla turystyki pieszej, kilkanaście rezerwatów przyrody.

Ponadto dobre warunki uprawiania wędrówek są w Parkach Narodowych Wigierskim, Białowieskim i Narwiańskim. Atrakcyjne są rajdy piesze wiosną w Parku Krajobrazowym Doliny Narwi. Na większości szlaków w wymienionych obszarach, wymagana jest znajomość zasad ochrony przyrody, z którymi można się zapoznać przy nabyciu kart wstępu, które w zasadzie obowiązują tylko w parkach narodowych. Szczególne zasady poruszania się są stosowane w Parku Biebrzańskim, gdzie zarówno ze względu na wyjątkowe wartości przyrodnicze, jak też na poziom trudności szlaków obowiązują zarządzenia, że grupy powyżej 7 osób winny mieć na trasach uprawnionego przewodnika, a ich liczebność nie może przekraczać 25 osób. Wypada dodać że przytoczone / również inne /, komplikacje w przygotowaniu i wykonaniu rajdów pieszych są łatwe do pokonania, przy zaangażowaniu, np. „Podróżniczka”.

Rajdy rowerowe.
Polecamy aktywny relaks na rowerach po trasach prowadzących wśród środowisk Parków Narodowych Biebrzańskiego i Wigierskiego oraz Krajobrazowych Mazurskiego, Suwalskiego, Puszcz Augustowskiej, Knyszyńskiej, Kurpiowskiej i po Ziemi Sejneńskiej oraz Łomżyńskiej. Szlaki rowerowe biegną wśród dzikich i uprawnych łąk, pól, przez lasy i puszcze, dolinami wzdłuż naturalnych rzek, wokół jezior. Rajdowe tereny są z reguły płaskie poza licznymi lecz łagodnymi pagórkami na Suwalszczyźnie i miejscami na Mazurach, gdzie występuje sporo zjazdów - podjazdów o niewielkim stopniu trudności. Drogi rajdów są utwardzone, z reguły żwirówki i asfaltowe. Występuje na nich mały lub znikomy ruch pojazdów mechanicznych. Sprzyja to pełnemu bezpieczeństwu rajdowców w swobodnym poruszaniu się na rowerach oraz pozwala skierować uwagę na piękno mijanych krajobrazów i liczne atrakcje.
Sieć szlaków rowerowych została tak rozplanowana, aby jednocześnie była okazja do zwiedzenia znajdujących się w pobliżu osobliwości przyrodniczych, zabytków historycznych, miejscowego folkloru, w postaci: tradycyjnego drewnianego budownictwa, dawnych śluz i młynów na ciekach wodnych, przydrożnych krzyży i kapliczek, starych kościołów – świątyń i cmentarzy kilku wyznań, także starowiecznych grodzisk obronnych oraz miejsc kultu i pochówku, /– kurhany/ wymarłych plemion Jaćwingów i Galindów.
W niektórych mijanych wioskach jest okazja do skosztowania ekologicznych posiłków, które wróciły do łask i przeżywają obecnie swoistą restaurację tradycji w tym zakresie. Szczególnie licznie przetwarzają - przyrządzają gospodynie z własnych surowców; różnego rodzaju sery, wypieki, przetwory mięsne, napoje i miody, także zestawy ziół spożywczych / zbieranych w naturalnym, nieskażonym środowisku/, mających korzystny, sprawdzony wpływ na różne funkcje organizmu człowieka. Oferowane produkty posiadają z reguły wymagane certyfikaty, krajowe bądź unijne, stwierdzające przydatność do konsumpcji.
Obecność z grupą przewodnika, /pilota/ a także możliwość korzystania z pojazdu, np. busa na bagaże lub przewóz uczestnika w razie potrzeby, zapewni sprawny przebieg rajdu i zwiedzenie spotykanych atrakcji.
Wybór konkretnej trasy rowerowej oraz zakresu świadczeń, pozostaje w gestii uzgodnień i umów między przedstawicielem zgłaszającej się grupy, a wykonawcą, np. organizatorem turystyki.

Oddzielnym zagadnieniem jest planowanie wędrówek, rajdów rowerowych, w programach weekendów – wczasów, np. w górach, nad morzem lub w innych regionach pobytu.

Końmi w siodle lub bryczkami.
To szczególna , aktywna forma rekreacji dla dzieci i dorosłych. Ośrodki specjalizujące się w utrzymaniu stadnin koni przystosowanych do celów turystycznych i rehabilitacyjnych, znajdują się : k. Łomży, w Rajgrodzie, na Mazurach, w Białowieży i oczywiście w miejscowościach górskich oraz na Pomorzu.

Turystyka i przyroda w obiektywie - najnowsze fotorelacje.